Reference

Přehled našich klíčových referencí:

Název Popis Region
E.On Česká republika s.r.o. Realizace geometrických plánů vyznačení budov, věcná břemena a předprojektová měření. Zlínský kraj
Polfin Ploština s.r.o. Hlavní dodavatel veškerých geodetických prací. Zlínský kraj
Javorník - CZ s.r.o. Geometrické plány na vyznačení budov, rozdělení pozemků, identifikace parcel pozemkového katastru. Zlínský kraj
Město Slavičín Geometrické plány pro výkupy či prodeje pozemků, koaudace staveb, podklady pro projekty. Zlínský kraj
ENERG-SERVIS a.s. Vytyčování staveb, zaměřování skutečného provedení staveb, geometrické plány. Jihomoravský kraj, Jižní Čechy
MOEL s.r.o. Hlavní dodavatel zakázek na klíč - od předprojektových měření po zaměřování skutečného provedení stavby včetně geometrických plánů. Zlínský kraj
SWIETELSKY a.s. Vytyčování vlastnických hranic, vytyčování a zaměřování staveb. Moravskoslezský kraj
BERGER Bohemia Vytyčení monolitické železobetonové konstrukce. Zlínský kraj

Novinky

08.02.2018

Laserové skenovací systémy - LSS

Nabízíme laserové skenování umožňující rychlý a bezpečný sběr dat s vysokou přesností. Lze měřit i prvky, které jsou jinými technologiemi nedostupné, za provozu i za tmy. Výsledkem může být 3D model, obarvené bodové mračno, 2D či 3D vektorová kresba.

17.04.2011

Měření pro obec Štítná nad Vláří

Provádíme zaměření 1500m místních komunikací v obci Štítná nad Vláří. Součástí dodávky je vypracování geometrického plánu. Tento projekt je dotován Evropskou unií.

17.02.2011

Věcná břemena pro E.ON

Zahajujeme vyhotovení věcných břemen pro E.ON Česká republika v celém katastrálním území Modrá u Velehradu.