Nabízíme tyto služby

Geometrické plány

 • rozdělení pozemků
 • změna hranice pozemků
 • vyznačení budovy či její přístavby do katastru
 • vytyčení hranice pozemků
 • vyznačení věcného břemene

od 4 500,- Kč
od 5 000,- Kč
od 5 000,- Kč
od 4 500,- Kč
od 3 000,- Kč

Inženýrská geodézie

 • podklad pro projekt
 • zaměření skutečného provedení
 • vybudování vytyčovací sítě
 • podrobné vytyčení stavebních objektů

Mapování

 • základní mapa závodu
 • digitální technická mapa města
 • účelové mapování
 • podklady pro projekční a inženýrskou činnost  

Vyhotovení smluv pro katastr nemovitostí

 • prodej
 • výměna
 • darovací smlouvy
 • břemeno

Ceny jsou orientační.

Novinky

08.02.2018

Laserové skenovací systémy - LSS

Nabízíme laserové skenování umožňující rychlý a bezpečný sběr dat s vysokou přesností. Lze měřit i prvky, které jsou jinými technologiemi nedostupné, za provozu i za tmy. Výsledkem může být 3D model, obarvené bodové mračno, 2D či 3D vektorová kresba.

17.04.2011

Měření pro obec Štítná nad Vláří

Provádíme zaměření 1500m místních komunikací v obci Štítná nad Vláří. Součástí dodávky je vypracování geometrického plánu. Tento projekt je dotován Evropskou unií.

17.02.2011

Věcná břemena pro E.ON

Zahajujeme vyhotovení věcných břemen pro E.ON Česká republika v celém katastrálním území Modrá u Velehradu.